Dr. Öğr. Üyesi KUDRET YENİLMEZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi KUDRET YENİLMEZ

T: (0282) 250 4722

M kyenilmez@nku.edu.tr

W kyenilmez.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Bilimler
Ana Bilim Dalı:Doğum ve Jinekoloji
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1996-2003
Tez: (2003)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1991-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER / DOĞUM VE JİNEKOLOJİ
2016-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Dr. Veteriner Hekim KAVAKLI VETERİNER KLİNİĞİ 1998-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Doğum ve Jinekoloji
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kudret Yenilmez K. Y., Repeat Breeder İneklerde Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri , Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 16, ss. 72-81, 2016.
Diğer Endekste taranmıyor
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Süleyman Çilek K. Y., Hollanda Sıcakkanlı Kraliyet Atı (KWPN)Ve Friesian Atlarının Türkiye Şartlarında Performansı , 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Özet bildiri
2. Kudret Yenilmez S. Ç., Süt Sığırcılığında Repeat Breeder Sorunu , 6. Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Özet bildiri